Bulçu Yer Adı Üzerine Notlar.


AYDIN E.

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.1, pp.118-126, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Page Numbers: pp.118-126

Abstract

NOTES ON THE PLACE NAME BULÇU ABSTRACT In this article, the name Bulçu, which is mentioned in Ötüken Inscriptions, Tonyukuk Inscription, and Şine Usu Inscription - which remained from Ötüken Uigurs, has been examined grammatically as well as geographically. According to the information obtained from the sources, it has been suggested that Bulçu, which was a place in which the Turgish and Üç Karluk lived, was both the name of a river and a place name. In this sense, it has been suggested that Bulçu, which is mentioned in the Şine Usu Inscription being clearly ariver, is the Ulungur (Urungu) river; Bulçu, which is mentioned in the Ötüken Inscriptions and Tonyukuk Inscriptions, is likely to be the place where River Ulungur (Urungu) flows into, and is the town of Buluntogoy which is on the East side of the South end of the lake, which is today called Fu-hai by the Chinese. This conclusion has been drawn by assuming that the names of the rivers and lakes in the area can also be used for the names of places (settlements) in the same region. Key Words: Names of places, Old Turkic Inscriptions, Bulçu, River Ulungur (Urungu), Buluntogoy.
ÖZET Bu yazıda Ötüken kağanlık yazıtları, Tonyukuk yazıtı ve Ötüken Uygurlarından kalan Şine Usu yazıtında toplam dört yerde geçen Bulçu adı hem gramatikal hem de coğrafi anlamda incelendi. Kaynaklardan edinilen bilgilere dayanılarak Türgişlerle Üç Karlukların yaşadıkları yerlerden olan Bulçu’nun hem ırmak adı hem de yerleşim birimi olduğu önerildi. Bu bağlamda Şine Usu yazıtında geçen ve ırmak olduğu açık olan Bulçu’nun Ulungur (Urungu) ırmağı olduğu; Ötüken kağanlık yazıtlarıyla Tonyukuk yazıtında geçen Bulçu’nun ise Ulungur (Urungu) ırmağının döküldüğü ve bugün Çinlilerin Fu-hai dedikleri gölün güney ucunun biraz doğusunda bulunan Buluntogoy kasabası olabileceği önerildi. Bu kanıya, bölgedeki ırmak ve göl adlarının aynı yerde kurulu yerleşim birimlerine ad olabileceği gerçeğinden hareket edilerek varıldı. Anahtar Kelimeler: Yer adları, Eski Türk Yazıtları, Bulçu, Ulungur (Urungu) ırmağı, Buluntogoy.