Social Media Planning in Tourism Publicity


Creative Commons License

Cıngı M.

Tezmer Yayınları, Kayseri, 2016

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Tezmer Yayınları
  • City: Kayseri
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

With the 3E (excitement-education-entertainment) tourism offered as alternative to the 3S (sea-sand-sun) tourism, there have been a significant diversity introduced to the tourism types and the requirement of promoting the tourist attractions have come to the forefront. The fact that Mount Erciyes, which is a tourist destination, will become one of the best winter tourism centers around the world within the framework of the master plan require that this promotion is to be performed under a very strategic and precise plan.  Internet and the social media, with over 3 billion users across the world, play an important role as environments in this promotion.

The social media planning of the tourism promotion of Mount Erciyes, which is the subject of the book, argue that the social media platforms should be planned by developing strategies according to their features that vary hugely between each other. To be able to create a social media plan for the promotion of Mount Erciyes, the views of this plan's 3 stakeholders needed to be revealed, and therefore, 3 different bodies of research were conducted. The opinions of the social media professionals and the tourism sector, which are the first and second stakeholders respectively, on the plan were obtained with in-depth interview method.  The third stakeholders, the tourists, were applied with the questionnaire method to determine the effect of social media on the motivations of their tourist behaviors. Based on the data obtained, a viable social media plan was created also considering the general marketing targets of Mount Erciyes. 

3S (deniz-kum-güneş) turizmine alternatif olarak sunulan 3E (heyecan-eğitim-eğlence) turizmi ile turizm türlerinde önemli bir çeşitlilik meydana gelmiş ve turizm merkezlerinin tanıtımının gerekliliği ön plana çıkmıştır. Bir turizm destinasyonu olan Erciyes Dağı’nın da master plan çerçevesinde dünyada sayılı bir kış turizm merkezi konumu kazanacak olması, bu tanıtımın çok stratejik ve titizlikle yürütülmesi gereken bir plan neticesinde yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dünyada 3 milyarın üzerinde kullanıcısıyla internet ve sosyal medya da, bu tanıtımda önemli bir mecra konumunu üstlenmektedir.

Kitabın konusunu oluşturan Erciyes Dağı’nın turizm tanıtımında sosyal medya planlaması, sosyal medya platformlarının birbirinden ciddi şekilde farklılık gösteren özelliklerine göre strateji geliştirilerek planlanmasını gerektiğini öne sürmektedir. Erciyes Dağı’nın tanıtımına yönelik bir sosyal medya planının ortaya çıkabilmesi için bu planın 3 paydaşının bakış açılarının ortaya konulması gerekmiş; bunun için 3 farklı araştırmaya gidilmiştir. İlk paydaş olan sosyal medya profesyonellerinin plana bakışı derinlemesine mülakat yöntemiyle; ikinci paydaş olan turizm sektörünün plana bakış açısı da derinlemesine mülakat yöntemiyle ortaya konulmuştur. Üçüncü paydaş olan turistlerin, turizm davranışlarındaki motivasyonlarında sosyal medyanın etkisini ortaya koyabilmek için anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak, Erciyes Dağı’nın genel pazarlama hedefleri de dikkate alınarak uygulanabilir bir sosyal medya planı ortaya konulmuştur.