ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ İÇİN DİNAMİK PANEL EŞİK ETKİ ANALİZİ


Creative Commons License

Altıntaş H., Koçbulut Ö.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.3, pp.629-648, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Hansen (1999) tarafından geliştirilen panel eşik değer analizi kullanılarak

27 OECD ülkesinde 2000-2014 dönemi için enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin

doğrusal olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, enflasyon ile

ekonomik büyüme arasında doğrusal bir ilişki olmadığına ve enflasyon için tek eşik değer

bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bu sonuç, enflasyon oranlarına bağlı olarak

ekonomik büyümenin farklı şekillerde etkilenebileceğini göstermektedir. Analizde incelenen

ülke grubu için enflasyon oranı %3,286 seviyesinin üzerine çıktığında; enflasyon, ekonomik

büyümeyi negatif etkilerken bu seviyenin altında ise etki tersine dönmektedir. Bu yüzden

OECD ülkelerinde yüksek enflasyona neden olabilecek politikalardan vazgeçilmeli ve politika

yapıcıların öncelikli hedefi fiyat istikrarı olmalıdır.