Hacı Torun Efendi’nin Miftâhu’l Hayât İsimli Eseri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

KORKMAZ S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences, no.30, pp.363-372, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.363-372

Abstract

A STUDY ABOUT HADJI TORUN EFENDİ’S BOOK
NAMED MİFTÂHU’L-HAYÂT (The Key of Life)
Abstract
Hadji Torun Efendi M. Salih b. Abdullah is a researcher in rhetoric and in the
Arabic language. He lived in Kayseri in the nineteenth century.
You will find in this research, first information on the life of Hadji Torun Efendi
and his books and you will see after careful scrutiny of his book Miftâhu’l- Hayât (The Key
to Life). A original single manuscript of this book as a author handwriting is in the Rashid
Efendi Library in Kayseri. Our goal of this research is to attract the attention of researchers
to this manuscript.
Key Words: Hadji Torun Efendi, İşaratü'l Qur'an (The Signs of the Qur'an),
Miftâhu’l- Hayât(The Key of Life), and the rhetoric of the Arabic Language

HACI TORUN EFENDİ’NİN MİFTÂHU’L HAYÂT İSİMLİ
ESERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Seyfullah KORKMAZ
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Faculty of Arts / Al-Quds University
skorkmaz@erciyes.edu.tr
Öz
Bu araştırmada XIX. asır Kayserili ilim adamlarından Çukurlu-zâde Hacı Torun
Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında genel bir bilgi, ardından da Miftâhu’l-Hayât isimli
eserine dair ayrıntılı bir inceleme bulacaksınız.
Miftâhu’l- Hayât, müellif hattı halinde, tek nüsha olarak Kayseri Raşit Efendi Eski
Eserler Kütüphanesinde yer almaktadır. Araştırmanın amacı, söz konusu bu orijinal nüshaya
araştırıcıların dikkatini çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Hacı Torun Efendi, İşaratü’l Kur’an, Miftâhu’l- Hayât, Arap
Dili ve Belagati