Yumurtacı Bıldırcınların Yemlerine Katılan Farklı Çinko Kaynaklarının Yumurta Eni Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Ülger İ., Mahmood S. S., Kaliber M., Özdemir M.

8. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.795-803

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.795-803
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine the effect of different zinc sources on egg width in layer quails. Nano-technology is a new emerging science that uses matter in sizes from 1 to 100 nm with unique properties and unique applications. They are stable under high temperature and pressure and are readily uptake by the gastrointestinal tract and usable in vivo, thus more effective at lower doses than larger sized ZnO.

A statistically significant difference was found between 1-6 weeks in terms of egg width in the experimental groups (P>0.05). In the 1-6th weeks of the study, the highest egg width (mm) was determined in the group with 6 mg/kg inorganic ZnO added to the ration (P>0.05). In the study conducted with the addition of different sources of zinc to the ration, the lowest egg width (mm) was detected in the groups with the addition of 3 and 6 mg/kg nano ZnO obtained with plant extracts in the 1st and 2nd weeks of the experiment (P>0.05). At 3-6 weeks, the lowest egg width was detected in the group that added 6 mg/kg nano ZnO obtained with plant extract to the feeds (P>0.05).

Adding different sources of zinc to quail feeds and adding 6 mg/kg of inorganic ZnO to egg width feeds had an effect, but the effect of nano ZnO obtained with plant extract was not observed.

Bu çalışma, farklı çinko kaynaklarının yumurtacı bıldırcınlarda yumurta eni üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nanoteknoloji, maddeyi 1'den 100 nm'ye kadar olan boyutlarında benzersiz özellikleri ve özgün uygulamaları ile kullanan ve gelişen yeni bir bilimdir. Bunlar yüksek sıcaklık ve basınç altında dengelidir, gastrointestinal sistem tarafından kolayca alınabilir ve canlılarda kullanılabilir. Dolayısıyla daha düşük dozlarda daha büyük boyutlu çinko oksitten (ZnO) daha etkilidir.

Deneme gruplarında yumurta eni bakımından 4-6. haftalarda istatistiksel açıdan farklılık tespit edilmiştir (P>0.05). Çalışmanın 4-6 haftalarında en yüksek yumurta eni (mm) rasyona 6 mg/kg düzeyinde inorganik ZnO ilave edilen grupta tespit edilmiştir (P>0.05). Rasyona farklı çinko kaynaklarının eklenmesi ile yapılan çalışmada denemenin 1. ve 2. haftalarında en düşük yumurta eni (mm) yemlerine bitki özütleri ile elde edilen 3 ve 6 mg/kg nano ZnO ilave edilen gruplarda tespit edilmiştir (P>0.05). 3-6. Haftalarda ise en düşük yumurta eni yemlerine bitki özütü ile elde edilen 6 mg/kg nano ZnO ilave edilen grupta tespit edilmiştir (P>0.05).

Bıldırcın yemlerine farklı çinko kaynaklarının ilave edilmesi yumurta eni yemlerine 6 mg/kg inorganik ZnO ilave edilmesi etki etmiştir fakat bitki özütü ile elde edilen nano ZnO etkisi görülmemiştir.