The Role of Cartoons in the Second Language Acquisition Process: A Criticak View


Creative Commons License

Bahar M. A., Peçenek D.

MILLI EGITIM, vol.48, no.223, pp.245-265, 2019 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 223
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.245-265
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Çizgi filmler, ikinci dil edinimi açısından alanyazında birçok katkısından söz edilen araçlardır. Fakat bu katkı dile getirilirken uygulama veya gözleme dayalı araştırmaların verilerinden değil, çoğunlukla genel gözlem ve varsayımlardan hareket edildiği görülmektedir. Oysa bu türden araştırmaların verilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ile bu konuda daha geçerli ve kapsamlı bir yargıya ulaşılabilir. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada; çizgi filmlerin ikinci dil gelişimine olan etkisini uygulama veya gözleme dayalı bir biçimde irdeleyen araştırmaların amaç, yöntem, bulgu ve sonuçlarını bütüncül, karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakışla gözden geçirerek alan uzmanlarına konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ulaşılan araştırmalar içerik çözümlemesine başvurularak incelenmiştir. İçerik çözümlemesinde QSR NVivo 10 programından yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre çizgi filmlerin ikinci dil gelişimine etkisinin incelendiği araştırmaların sayısının sınırlı olduğu saptanmıştır