Adıyaman İli Kan Vericilerindeki HBsAg ve Anti- HCV Sıklığının Değerlendirilmesi


DEMİRASLAN H., Aksöz S.

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.23-26, 2008 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: VİRAL HEPATİT DERGİSİ
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-26
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

In our country it is an obligate to screen blood bank donors for transfusion-transmitted hepatitis B virus (HBV) and hepatitisCvirus (HCV). These screening tests are very important for the safety of transfusion and also give an idea about the prevalence of that region. In the present study, 12384 blood donors admitted to Blood Center of Adiyaman State Hospital from January 2002 to December 2008 were evaluated, retrospectively. The seropositivity rates for HBsAg and anti-HCV were found to be 3.3% and 0.3%, respectively.We believe that the results of the present study make a great contribution regarding identification of the frequency of HBsAg and anti-HCV positivity in our region.
Ülkemizde kan vericilerinde transfüzyonla bulaşan hepatit B virusu (HBV) ve hepatit C virusu (HCV) açısından zorunlu tarama yapılmaktadır. Bu taramalar kan transfüzyon güvenliği için önemli olmasının yanında bölgesel olarak hastalıkların yaygınlığı hakkında da bilgi vermektedir. Bu çalışmada hastanemiz Kan Merkezine 2002-2008 yılları arasında başvuran ve kan veren 12384 vericinin tarama sonuçları retrospektif olarak incelendi. Kan vericileri arasında HBsAg pozitifliği %3.3 ve anti-HCV pozitifliği %0.3 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarının bölgedeki HBsAg ve/veya anti-HCV pozitifliği sıklığını belirlemede önemli katkısı olduğunu düşünmekteyiz.