Tokatlı Şair Rızâî İshak b. Hasan’ın Bir Mersiyesi


Creative Commons License

KORKMAZ S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, no.29, ss.185-202, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.185-202

Özet

TOKATLI SÂIR RIZÂÎ ISHÂK B. HASAN'IN BIR MERSIYESI  Dr. Seyfullah KORKMAZ Erciyes Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi- 

 Edebiyat Fakültesiskorkmaz@erciyes.edu.tr

 ÖZET 

Tokâdî Ishâk b. Hasan (öl:1100/1689) Anadolulu şair ve ilim adamlarındandır. Bir çok eserinin yanı sıra, vefat eden oğlu için yazdıgı bir mersiyesi de günümüze ulaşmıstır. Ishâk b. Hasan, Iskenderiye ve Kahire'de ilahiyat öğrenimi yaptı. Döneminin ünlü ilahiyatçılarından icazet aldıktan sonra bir din otoritesi olarak Tokat'a döndü. Basta Nazmü'l-Le'alî ve Nazmü'l-Ulum olmak üzere genellikle dipnotlar vererek kaleme aldığı eserleri beğenilmiş ve elden ele dolaşmıştır. Tokâdî'nin mersiyesi, giriş, ölenin erdemlerinin sayılması, yas, dua ve temennî kısımlarından oluşmaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Rizâî, mersiye, ölüm ve edebiyat, Anadolu Edebiyatı