Duygusal Zeka ve Duygusal Emek Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Özel Okul Öğretmenleri ile Bir Araştırma


ÖZDEVECİOĞLU M., Şat A., Amil O.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.1-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)