Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu –II–


Adıgüzel B. (Editor), İlbasmış Hızlısoy Ö. (Editor), Yüce A. A. (Editor)

Adalet Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

25-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen "TTK'nın Yürürlüğünün 7. Yılında Anonim Şirketler Hukuku Sempozyumu" 26 Bildirinin katıldığı ve anonim şirketler hukukunda uzman öğretim üyeleri ile Yargıtay üyelerinin oturum başkanlığı yaptığı, istenilen amacın hasıl olduğu bir sempozyum olarak hafızalara kazındı. Sempozyumda 01 Temmuz 2012 tarihinden bu tarafa geçen süre içinde ticari hayatta en fazla rastlanan şirket türlerinden biri olan anonim şirketler güncel meseleler ve meydana gelen gelişmeler çerçevesinde mercek altına alınmış, değerli öğretim üyeleri tarafından bu konuda bildiriler sunulmuştur.

Aradan geçen süre zarfında tüm dünyanın yaşadığı salgın süreci sempozyumun bir kitap haline dönüşmesini geciktirdi. Yaşanan bu gecikme her ne kadar bildirilerin sempozyuma katılanlar dışındaki ticaret ve şirketler hukukuna ilgi duyan kişilere erkenden ulaşmasını etkiledi ise de, bildirilerin kâğıda dökülmesi bakımından geçen bu zaman, bildirileri sunanlar tarafından üzerinde düşünülmesini sağlayarak yeni fikirlerin oluşmasına, bildiriyi daha da geliştirmesi sağladığı kanaatindeyiz.