. Skar dokusundan gelişen malign deri tümörleri: İki olgu ve literatürün gözden geçirilmesi


ÖZYAZGAN İ.

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, cilt.8, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Türk Plastik Cerrahi Dergisi

Özet

Deri skarları, estetik görünümü bozmaları, bazen fonksiyon bozukluğu yapmaları ve nadirende üzerlerinde malignensi gelişmesine yol açmalrı nedeniyle plastik cerrahinin uğraşı alanına girmektedir. Genellikle Marjolin ülseri olarak tnınan skar malignensilerinin büyük çoğunluğu epidermoid karsinomlardır. Skarlar üzerinde epidermoid karsinomdan başka, bazal hücreli karsinom, malign melanom ve sarkomlar da gelişebilir ve bu skarların büyük çoğunluğu yanıklara aittir. İngilizce literatürde, yanık skarı üzerinde gelişmiş onüç sarkom olgusu yer almaktadır. Üzerinde malignensi gelişen skarlar, yanıklara, aşılara, su çiçeğine, çiçek hastalığına, kronik osteomiyelit fistüllerine ve çok nadiren de cerrahi insizyonlara bağlı olabilir. Cerrahi insizyon skarları üzerinde gelişen ve asıl hastalıkla ilişkisi olmayan malignensi olgu sayısı, ulaşılabilen ingilizce kaynaklara göre, yedidir. Bu yazıda, biri yanık skarı üzerinde gelişen ve ölümcül seyreden bir fibrosarkom ile diğeri, cerrahi bir skar üzerinde gelişen bazal hücreli karsinom olmak üzere, iki skar malignensi olgusu sunularak literatür ışığı altında tartışılmaktadır.