Talon Tubercle and Treatment Approach: A Case Report


Creative Commons License

Duman B. , Demiroğlu C. , Kızılcı E.

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi , İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.319

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.319

Abstract

Aim:Talon tubercle is a very rare dental anomaly which is composed of enamel and dentin located in the cingulum region of the maxillar and mandibular anterior teeth.They are classified as 3 types according to their forms. Type 1:The talon tubercle has reached from the enamel cement composition towards the incisal margin and at least half the crown length of the tooth. Type 2:The talon tubercle is less than half the crown length. Type 3:Talon tubercle is of significant size and protrusion. The aim of this presentation is to present the treatment approach to a patient with Type 3 talon tubercle in the maxiller right central incisor. Case Description:An 8-year-old patient was admitted to the Erciyes University Pedodontic clinic for the reason that the talon tubercle in the central tooth could cause occlusal conflict and lower lip injuries. In the periapical radiography of the patient, an inverted ‘‘V’’shaped radiopaque structure was observed in the open apex tooth.CBCT imaging of the talon tubercle revealed pulpal tissue.The reaction was started to be abraded at 4 week intervals to allow dentin production and fluorine varnish was applied after each session to avoid sensitivity.For the formation of reaction dentin, abrasion was started at 4week intervals. Fluorine varnish was applied after each session to avoid sensitivity.After 5 sessions of abrasion, the tubercle was reduced from occlusion, the grooves were made shallow and the risk of caries was eliminated by applying a fissure sealant. Conclusion:Talon tubercles can cause clinical problems such as occlusal conflict,injury to tongue and lip, tendency to caries.The shape of the tubercle, the presence of pulp tissue,and the stage of development of the tooth affect the preferred treatment method.Gradual abraded, which can be applied in talon tubercles causing pulp occlusal conflict, may be preferred as a treatment option to increase patient comfort. 

Amaç:Talon tüberkülü alt ve üst çene ön grup dişlerin singulum bölgesinde yer alan, mine ve dentinden oluşmuş, oldukça az rastlanan dental bir anomalidir. Formlarına göre 3 tip olarak sınıflandırılmıştır. Tip1: Talon tüberkül mine sement bileşiminden kesici kenara doğru ve dişin kron boyunun en az yarısına ulaşmıştır. Tip 2: Talon tüberkülü kron boyunun yarısından daha az uzunluktadır. Tip 3: Talon tüberkülü belirgin büyüklük ve çıkıntıdadır Bu sunumun amacı üst sağ santral kesici dişinde Tip 3 talon tüberkülü bulunan hastaya tedavi yaklaşımını sunmaktır. Olgu Tanımlanması:8 yaşındaki hasta santral dişindeki talon tüberkülünün okluzal çatışmaya ve alt dudakta yaralara sebep olduğu gerekçesiyle Erciyes Üniversitesi Pedodonti kliniğine başvurmuştur. Hastanın periapikal radyografisinde açık apeksli dişte, ters ‘’V’’ şeklinde radyoopak yapı gözlemlenmiştir. Talon tüberkülünün CBCT görüntülemesinde pulpal doku içerdiği görülmüştür. Reaksiyoner dentin oluşabilmesi için 4 haftalık periyotlarla aşındırma işlemi başlanmıştır. Hassasiyet oluşmaması için her seans sonrası flor vernik uygulanmıştır. 5 seans aşındırma sonrasında tüberkül okluzyondan düşürülmüştür, oluklar sığlaştırılıp fissür örtücü uygulanarak çürük riski elimine edilmiştir. Sonuç:Talon tüberkülleri okluzal çatışma , dil ve dudakta yaralanma, çürüğe eğilim gibi klinik problemlere neden olabilirler. Tüberkülün şekli ,pulpa doku varlığı, dişin gelişim evresi tercih edilecek tedavi yöntemini etkilemektedir. Pulpa içerikli okluzal çatışmaya sebep olan talon tüberküllerinde uygulanabilen kademeli aşındırma işlemi hastanın konforunu artırmaya yönelik bir tedavi seçeneği olarak tercih edilebilir.