Treatment with Superficial Keratectomy of Case Corneal Dermoid in Kangal Dog


Apaydın N., Albasan H., Alan E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.129-131, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A six month-old, weighing 46 kg, female kangal dog with an abnormal appearance of the right eye,

observed after birth was presented to our clinics. On opthalmic examination, the right eye revealed chronic epiphora

and hyperemia in conjuctiva of the latheral canthus in the direction of 8-11 o’clock due to corneal dermoid. Conjunctival

pedigli graft was applied after removing the corneal dermoid by superficial keratectomy for healing of the corneal

lesion. It was observed that the epithelisation is complate on the 15th day of post operation.

Key Words: Corneal dermoid, kangal dog, keratectomy.

Altı aylık, 46 kg agırlıgında, disi bir kangal köpegi; sag gözünde dogmasal gözyası akıntısı, sürekli büyüyen ve

uzayan kıl yumagı sikayeti ile klinigimize getirildi. Olguya yapılan klinik muayene sonunda kronik epifora ve

konjunktivaların hiperemisine neden olan, saat 8-11 pozisyonunda lateral kantus hizasında yerlesik korneal dermoid

tanısı kondu. Korneal dermoid süperfisial keratektomi ile uzaklastırıldıktan sonra olusan korneal lezyonun iyilesmesi

için konjunktival pedikül greft uygulandı. Postoperatif 15. gün yapılan muayenede epitelizasyonun tamamlandıgı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kangal köpegi, keratektomi, korneal dermoid.