OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDAN ÇEKİLMESİ SÜRECİNDE MEVLEVÎHÂNELERİN DURUMU: YENİŞEHİR (LARİSSA) MEVLEVÎHÂNESİ ÖRNEĞİ


DEMİRCİ S., Ösen S.

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, vol.26, pp.1-6, 2012 (Peer-Reviewed Journal)