Comparative Investigation of Properties of Dual-Core Yarn Containing Wool/Elastane


Creative Commons License

Yıldırım N., Türksoy H. G.

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.41-46

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-46
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Denim fabric is the type of fabric widely used worldwide. It has evolved considerably in terms of aesthetic and functional properties over time as people's lifestyles change. Hybrid yarn structure developed to benefit from the features of two or more different components at the same time is one of the innovative approaches used in denim fabric. In the study, dual-core yarns containing wool and elastane filament in the core and cotton fiber in the sheath were developed. It is thought that the natural wool fiber used as the core in the yarns will provide thermal comfort in the form of denim fabric and the fabrics that will be produced from these yarns will decrease the feeling of coldness in the contact. The properties of innovative dual-core spun yarns containing wool/elastane were evaluated by comparing with properties of core-spun ve dual-core spun yarns containing T400/elastan produced under the equivalent conditions. According to the results of the study, it was found that the unevenness values of dual-core yarns containing wool/elastane were lower than the values ​​of core-spun yarns, having just an elastane core,  and it was higher than the values ​​of dual-core yarns containing T400/elastane.  When the hairiness values ​​of yarns were examined, it was found that the values ​​of dual-core yarns containing wool/elastane were lower than the values ​​of core-spun yarns and it was lower than the values ​​of dual-core yarns containing T400/elastane. Furthermore, the lowest tensile strength values ​​were observed in dual-core yarns containing wool/elastane between the yarn groups compared.

Denim kumaş dünya çapında yaygın olarak kullanılan kumaş tipidir. İnsanların yaşam tarzları değiştikçe, denim kumaş zaman içinde estetik ve fonksiyonel özellikler açısından önemli ölçüde gelişmiştir. İki veya daha fazla farklı özellikteki bileşenin özelliklerinden aynı anda optimum ölçüde yararlanabilmek için geliştirilmiş hibrit iplik yapıları, denim kumaşta kullanılan yenilikçi yaklaşımlar arasındadır.  Çalışmada özde yün ve elastan filament, özlerin etrafında pamuk lifi içeren dual-core iplikler geliştirilmiştir. İpliklerde öz olarak kullanılan doğal yün lifinin, denim kumaş formunda ısıl konfor sağlayacağı ve bu ipliklerden üretilecek kumaşların, temastaki soğukluk hissini azaltacağı düşünülmektedir. Geliştirilen inovatif yün/elastan  içerikli dual-core ipliklerin özellikleri benzer şartlarda üretilen core-spun ve T400/elastan içerikli dual-core iplikler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  Çalışmanın sonucunda, yün/elastan içerikli dual-core ipliklerin kütlesel düzgünsüzlük değerleri sadece elastan içeren core-spun ipliklere göre düşük, T400/elastan içerikli dual-core ipliklere göre yüksek olduğu görülmüştür. İpliklerin tüylülük değerleri incelendiğinde, yün/elastan  içerikli dual-core ipliklerin değerleri core-spun ipliklerinin değerlerinden yüksek, T400/elastan içerikli dual-core ipliklerin değerlerinden düşük olduğu bulunmuştur.  Ayrıca, en düşük kopma mukavemeti değerleri, karşılaştırılan iplik grupları arasında yün/elastan  içerikli dual-core ipliklerde gözlemlenmiştir.