Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: III. İlaç Satış Yetkisi ile Kalıntılar Arasındaki İlişki


Özen A., YÜKSEL E., Doğan Ö.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, no.5, pp.819-823, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 5
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.819-823
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The present study was conducted to determine the opinions of private veterinary practitioners on the issue of residues in food of animal origin. For this purpose, data was collected from 400 private veterinary practitioners by means of a questionnaire. The analysis of the data demonstrated the occurrence of a high level of vaccine sales at veterinary clinics, 67.3% of participants having the opinion that food of animal origin contained residues, the inadequate sensitivity of veterinarians and animal owners to the withdrawal periods of pharmaceuticals; the major reasons of increase in residues being “uncontrolled use of pharmaceuticals” and “uncontrolled sales of pharmaceuticals”; the major reasons of uncontrolled use of pharmaceuticals being “sales of pharmaceuticals without performing clinical examination” and “sales of pharmaceuticals without any prescription”. Participants shared the opinion that animal owners were responsible in the first place and veterinarians were responsible in the second place for the increase in residues.
Bu çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin hayvansal kökenli gıdalardaki kalıntı sorunuyla ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 400 klinisyen veteriner hekimden anket yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, veteriner hekimliği kliniklerinde önemli oranda elden aşı satışı yapıldığı, katılımcıların %67.3’ünün hayvansal kökenli gıdalarda kalıntı olduğunu düşündükleri, veteriner hekimlerin ve hayvan sahiplerinin ilaçların arınma süreleri konularında yeterince duyarlı davranmadıkları; kalıntı artışının nedenleri arasında en önemlilerinin “kontrolsüz ilaç kullanımı” ve “kontrolsüz ilaç satışı”; kontrolsüz ilaç kullanımının nedenleri arasında en önemlilerinin ise “muayenesiz ilaç satışı” ve “reçetesiz ilaç satışı” olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Kalıntı artışında, hayvan sahiplerinden sonra, ikinci sırada, veteriner hekimlerin sorumlu olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.