Psikolojik danışman meslek etiğinde gizlilik: Etik durumlar ve etik ihlaller.


Uçar S., Derin S.

ERPA International congresses on education, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2021, pp.69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

 Psikolojik danışmada gizlilik; psikolojik danışman- danışan arasında güvenin oluşması, danışanın haklarının

korunması ve terapötik ilişkinin kurulabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, The

Sopranos dizisindeki terapi sahnelerinin psikolojik danışmanlık meslek etiğinde yer alan gizlilik ilkesi açısından

incelenmesidir. Araştırmada doküman analizinden yararlanılmıştır. Terapi sahnelerindeki gizlilik ilkesine ilişkin

etik durumların ve ihlallerinin belirlenmesi aşamasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve

Amerikan Psikolojik Danışmanlık Derneği’nin etik yönergeleri temel başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır.

Araştırma kapsamında 126 terapi sahnesi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre terapistin altı sahnede gizlilik

ilkesinin gereğine uygun olarak davrandığı, on üç sahnede ise gizliliği ihlal ettiği belirlenmiştir. Gizliliğin ihlal

edildiği sahnelerde; yasal sınırlar konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı ve danışana yönelik bilginin

danışanın izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşıldığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulguların meslek

etiği öğretiminde sınıf içi etkileşimi artırabilecek ve etik kavramları somutlaştırabilecek bir kaynak olabileceği

düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: m eslek etiği, gizlilik, etik ihlal, psikolojik danışmada etik