Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Veri Analizi


Creative Commons License

Altıntaş H. , Alancıoğlu E.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.261-279, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.25287/ohuiibf.765256
  • Dergi Adı: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.261-279

Özet

Bu çalışmanın amacı; 16 gelişmekte olan ülkenin 1991-2015 dönemleri arasında dış borç, sabit sermaye birikimi ve sanayi istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Westerlund ve Edgerton (2007) ve Durbin-Haussman (2008) panel eşbütünleşme testleri ile analiz etmektir. Uzun dönem katsayıların hesaplanmasında Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran AMG (Augmented Mean Group Estimator) tahmincisi kullanılmıştır. Analiz bulgularına göre, dış borç, sabit sermaye birikimi, sanayi istihdamı ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu tespit

edilmiştir. AMG tahmincisinden elde edilen analiz bulguları panelin genelinde; dış borç ile ekonomik büyüme arasında negatif ve istatistiki olarak ve sabit sermaye birikimi ile ekonomik büyüme arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. Buna karşılık, sanayi istihdamı ile ekonomik büyüme arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilmemiştir.