Results of The Content Control of The Standard Terms


Creative Commons License

Ünal A., Köroğlu E.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no.13, pp.523-550, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.523-550

Abstract

Standard Terms are contractual conditions, which have been prepared solely by the user and submitted to the other party in advance of a contract is concluded so as to be used in many similar contracts subsequent (TCO art. 20/ p. 1 - s. 1). The control of the standard terms consists of three stages: validity control (TCO art. 21, 22), interpretation control (TCO art. 23) and content control (TCO art. 24, 25). According to TCO art. 25, where the content control of the standard terms is regulated, the provisions which are against the interests of the other party or aggravating the condition of other party cannot be amended in standard terms against of good faith. However, in the event of such provisions to be included in the contract, this results are not what happens.

In our study, results of the content control of the standard terms are examined.

Genel işlem şartları, bir sözleşme yapılırken kullananın, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir (TBK m. 20/ f. 1 - c. 1). Genel işlem şartlarının denetimi; yürürlük denetimi (TBK m. 21, 22) yorum denetimi (TBK m. 23) ve içerik denetimi (TBK m. 24, 25) olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Genel işlem şartlarının içerik denetiminin düzenlendiği TBK m. 25’e göre, genel işlem şartlarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. Bununla birlikte sözleşmede bu tür hükümlere yer verilmesi durumunda, bunun sonuçlarının ne olacağı düzenlenmemiştir.

Çalışmamızda genel işlem şartlarının içerik denetiminin sonuçları inceleme konusu yapılmıştır.