PSCAD Yazılımı Kullanarak PEM Yakıt Hücresinin Modelinin Ve Benzetiminin Gerçekleştirilmesi


Bahçeci S., Fedakar S., Yalcinoz T.

ELECO 2012, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.167-170

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-170
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Fuel cells convert chemical energy directly into electrical energy. In this study the dynamic model of PEM (Polymer Electrolit Membran) fuel cell was developed using PSCAD software by thermodynamic and electrochemical foundations. The behavior of dynamic model based on Nernst equation was examined under DC load. For this purpose the electrical behavior of PEM fuel cell was analyzed under constant DC load. Then variable DC load simulations were done.
Yakıt pilleri kimyasal enerjiyi direkt olarak elektriksel enerjiye dönüştüren sistemlerdir. Bu çalışmada termodinamik ve elektrokimyasal temellere bağlı olarak PEM (Polimer Elektrolit Membran) yakıt piline ait dinamik model PSCAD yazılımı kullanarak gerçekleştirilmiştir. Dinamik modelin DC yükteki davranışı incelenmiştir. Bu amaçla PEM yakıt pilininin sabit DC yükteki elektriksel karakteristiği analiz edilmiştir. Daha sonra ise yakıt pili modelinin değişken yük altındaki çalışması ile ilgili simülasyonlar yapılmıştır.