Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma


AYKAN E., Sevim B.

İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk, vol.5, no.3, pp.93-113, 2013 (Peer-Reviewed Journal)