INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ag, Sn AND Zn ADDITIVE ELEMENTS ON Al-Cu EUTECTIC ALLOY


Aker A., Nair F., Yıldırım İ., Kaya H.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi/ Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, vol.8, no.2, pp.1115-1125, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research, effect of alloying elements in ratio of wt.%2 Ag, Sn and Zn on microstructure, microhardness, tensile strength and electrical resistivity of the Al-Cu eutectic alloy have been investigated. For this purpose, after ternary alloys of metals at specified ratio melted in vacuum atmosphere, liquid molten alloy was filled in prepared graphite crucible in the casting furnace. Microstructures of the casting samples were photographed by using an optical light microscopy and scanning electron microcopy (SEM). From taken photographs, the effects of the alloying elements on microstructures were investigated. The chemical composition analysis of the Al-%33Cu-%2x alloys were characterized by SEM equipped with an energy dispersive X-ray (EDX) spectrometer. The experimental values of Al-%33Cu-%2x [x=Ag, Sn, ve Zn] alloys were measured as 184.6, 144.2 and 136 kg/mm2 for microhardness (HV), 92, 72.7 and 53.7 MPa, for strain-stres (), 2.13x10-8x10-8 andx10-8 Ω for and electrical resistivity () respectively. It was seen that the alloying elements effect on mechanical and electrical properties of the Al-Cu eutectic. The results obtained in this work have been compared with the similar experimental research in the literature.

Bu çalışmada, Al-Cu ötektik alaşımına %2 (ağ.) oranında Ag, Sn ve Zn metalleri katkılanarak elde edilen Al-%33Cu-%2x [x=Ag, x=Sn, x=Zn] (ağ.) alaşım sistemlerinin mikroyapı, mekanik ve elektriksel özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla üçlü alaşımlar, belirlenen oranlardaki metallerin vakum ortamında eritilmesinden sonra, eriyik haldeki sıvı alaşımların döküm fırınındaki grafit potalara doldurularak hazırlanmıştır. Döküm halindeki alaşımların, mikroyapı fotoğrafları taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla çekilmiştir. Çekilen bu fotoğraflardan, katkı elementlerinin mikroyapılara olan etkileri araştırılmıştır. Al-%33Cu-%2x alaşımlarının kimyasal bileşim analizi EDX ile yapılmıştır. Döküm halindeki Al-%33Cu-%2x [x=Ag, x=Sn, x=Zn] (ağ.) alaşımları için mikrosertlik (HV) değerleri sırasıyla 184,6 kg/mm2, 144,2 kg/mm2 ve 136 kg/mm2, çekme dayanımı () değerleri 92 MPa, 72,7 MPa ve 53,7 MPa, elektriksel özdirenç () değerleri ise 2,13x10-8 Ω, x10-8 Ω vex10-8 Ω olarak ölçülmüştür. Katkılama elementlerinin Al-Cu ötektiğinin mekanik ve elektriksel özelliklerini etkilediği görülmüştür. Bu çalışmada bulunan deneysel sonuçlar, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır.