20. Yüzyıl Müzik Akımlarının Çağdaş Türk Bestecilerinin Eserlerine Yansımaları


Creative Commons License

Doğan Ö.

Asos Journal, no.42, pp.260-272, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Asos Journal
  • Page Numbers: pp.260-272
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

20. yüzyılda tüm bilim ve sanat alanlarında olduğu gibi müzik sanatı da yeniçağı yansıtan gelişmelere ortak olmuştur. Çağdaş dönemin müzik dili değişimi sayesin- de müzik üslubu değişim göstermiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında müzikte, İzlenim- cilik (Empresyonizm), Anlatımcılık (Expresyonizm), Yeni Klasikçilik (Neo Kla- sizm), Folklorizm, On İki Ton Müziği ve sonrasında Puantilizm Elektronik müzik, Raslamsal müzik, Post Modern müzik gibi yeni akımlar ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yerinde görülen bu akımlar, Türk müziği besteciliğini de etkilemiştir. Bu araş- tırmada 20. yüzyıl Türk bestecilerinin piyano yaratıcılığında dönem müziğinin karakteristik akım özelliklerinin tespiti amaçlanmaktadır. Araştırma İzlenimcilik, On İki Ton Müziği, Yeni Klasikçilik, Folklorizm, Raslamsal ve Elektronik Müzik akımları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada 20. yüzyıl müzik akımları hakkında bilgi verilerek Türk bestecilerinin piyano müziği yaratıcılığında yer alan eser ör- nekleri sunulmuştur. Yapılan araştırmalar neticesinde, Türk müziğinin 20.yüzyıldaki akımlardan etkilendiği, bu akımları ulusal müziğe kazandırarak geli- şen müzik sanatında geri kalmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çağdaş Türk müziği, piyano müziği, müzik akımları