Hukuk Tarihi, Hukukun Temel Bilimleri ve Almanya’da Bugünkü Hukuk Eğitiminin Eleştirisi, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Sayı 8


Creative Commons License

Stolleis M., İMAMOĞLU M. I.

Other, pp.63-75, 2009

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2009
  • Page Numbers: pp.63-75

Abstract

Abstract

In the 19th century the German law achieved worldwide great respect due to excellent scholars in civil law, criminal and constitutional law, legal philosophy and legal history. The most common characteristic of all famous law scholars in the 19th century was their ambitious interest in the fundamentals of law within their working areas. Nowadays, a new generation of lawyers is educated at German Law Schools who has on average no idea about the fundamentals of law. Legal history and legal theory are not everywhere seen as courses which must be represented and thought at the law schools anymore. This article focuses on the historical, scientific and educational background of this trend. In connection with its analyses it provides also concrete solutions in order to make it again possible for German Law Schools to educate lawyers who are well informed about the fundamentals of law, can criticize the legal system and have the ability to orientate themselves successfully for new legal materials.

Key words: Legal education, critical function of legal history, reasoning of jurists, Roman law, Bologna process.

Özet

Alman Hukuku’nun 19. yüzyılda bütün dünyayı etkileyen büyük bir cazibeye kavuşması, büyük medeni hukukçular, ceza hukukçuları, anayasa hukukçuları, hukuk felsefecileri ve hukuk tarihçileri sayesinde olmuştur. O zamanlarda hukukun hangi alt disiplini söz konusu olursa olsun, 19. yüzyılın bütün meşhur isimlerinin ortak özelliği, temel bilimlere ciddi bir şekilde yönelmiş olmalarıdır. Bugün ise, artık ortalamaya vurulduğunda “hukukun temel bilimleri”nden neredeyse hiç bir şekilde haberi olmayan yeni bir hukukçu nesli yetişmektedir. Hukuk tarihi ve hukuk teorisi, artık hukuk fakültelerinin doğal olarak vermesi gereken dersler arasında bile görülmemektedir. Makalede, bu gelişmenin tarihsel seyri ile bilim ve eğitim alanındaki sebeplerine değinilmekte, hukuka eleştirel bakabilen, meselelerin temellerinden haberdar olan, meslek hayatında yeni konulara ve alanlara hızlı bir şekilde nüfuz edebilen hukukçu tipinin tekrar nasıl yetiştirilebileceğine dair çözüm yolları teklif edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hukuk eğitimi, hukuk tarihinin eleştirel işlevi, hukukçu zihniyeti, Roma Hukuku, Bologna süreci.