AML OLGUSUNDA TÜM CİLT ELEKTRON IŞINLAMA OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Ensarioğlu Baktır K., Yıldız O. G., Yaray K.

Geriatrik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2022, pp.63-66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63-66
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

65 Yaşında erkek olgu 21.03.2022 tarihinde AML tanısı ile başvurdu. GD iyi bilinci açık oyante,

koopere, vitalleri stabil. Hematoloji Anabilimdalından refere edilen olgu 1 kür kemoterapiden (HIDAC)

sonra kabul edildi.

Fm de; vücutta yaygın makülopapüler yer yer nodüler kaşıntılı, ağrılı lezyonlar saptandı. Nötrofilik

ekrin hidradenit, leukemıa cutis , morbiliform ilaç erüpsıyonu ön tansıyla biyopsi yapıldı.Patolojik tanı

Leukemıa cutis olarak raporlandı.

Hasta tarafımızca değerlendirildi.

Hastaya Stanford tekniği ile 12 alan 6 MEV elektron ile SSD:351cm olacak şekilde, 25x25 ‘lik aplikatör

kullanılarak 3600cGy/3fr, günlük her alana 100 cGy olacak şekilde elektron tedavisi verildi.

Tüm cilt elektron Işınlamanın amacı, tüm cilt boyunca doz homojenliğini sağlarken, iç organlara en az

dozun ulaşmasını sağlamaktır. Cilt altındaki yapıların daha iyi korunması, cilt dozu homojenliği, yan

etkilerin azaltılması ve hasta konforu bakımından mükemmele ulaşmak için farklı ışınlama teknikleri

geliştirilmiştir. Gerekli temel koşulları sağlayan bu teknikler, kaynak cilt mesafesi (SSD),hasta

pozisyonu, kullanılan radyasyon türü ve tedavi yardımcı aparatları bakımından farklılıklar

göstermektedir