Digital Competencies for Digital Immigrants at the Intersection of Literature and the Field


Creative Commons License

Eken M.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.8, no.2, pp.813-846, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17680/erciyesiletisim.969495
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.813-846
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar eylemi kapsamında finanse edilen DigiComp kısa adıyla “Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele” projesi kapsamında hazırlanan bu çalışma, dijital göçmenler için dijital yetkinlikleri konu edinmektedir. Özellikle düşük ve orta eğitim düzeyindeki ve ileri yaşlardaki dijital göçmenlerin dijital bölünmeyle ilişkili ciddi risk faktörleriyle karşı karşıya oldukları gerçeğinden hareket eden çalışma, dijital teknolojilerin benimsenmesine ilişkin kapasite geliştirme çabalarına; dijital göçmenlerin sahip olması gereken dijital yetkinliklerin, literatür taraması ve uzman görüşleri çerçevesinde daha net bir resmini ortaya koyarak farklılıklara ve fikir birliğine dayalı bir yetkinlik çerçevesi geliştirmek yoluyla katkı sunma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede dijital göçmenlerin dijital teknolojilerle ilgili hangi sorumluluk ve sorun alanlarıyla karşı karşıya oldukları ve bu alanlardaki yetkinliklerinin hangi kategorilerde ele alınabileceği literatür taraması marifetiyle ifade edilmiş; saha kısmında ise ilgili literatürden elde edilen veriler çerçevesinde 11 uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Son olarak da ilgili literatür ve sahanın kesişiminde elde edilen veriler bir yetkinlik çerçevesi olarak somutlaştırılmıştır.

This study focuses on digital competencies for digital immigrants and was prepared within the scope of the project entitled “Improving Digital Competencies for Digital Immigrants: Tackling with Digital Divide and Digital Social Inequality”, abbreviated to DigiComp, which was funded as part of the Erasmus+ Program School Education Strategic Partnerships action carried out by the Turkish National Agency. Based on the fact that digital immigrants with only primary or secondary levels of education, particularly those of advanced age, face serious risk factors associated with the digital divide, the study focuses on capacity building efforts related to the adoption of digital technologies and aims to contribute to the development of a competency framework based on differences and consensus by presenting a clearer picture of the digital competencies that digital immigrants should have, within the framework of literature review and expert opinions. The literature review conducted in this study focuses on digital technologies and the areas of responsibility and issues faced by digital immigrants in their use as well as under which categories their competencies in these areas can be addressed. In terms of field, the opinions of 11 experts were consulted based on the data obtained from the relevant literature. Finally, the data obtained from the intersection of the relevant literature and the field were embodied in the form of a competency framework.