Kayseri İli Febril Konvülziyon Prevalansının Araştırılması Febril Konvülziyon Rekürrensi ve Epilepsi Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi


CANPOLAT M. , PER H. , GÜMÜŞ H. , ELMALI F. , KUMANDAŞ S.

XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 22 - 25 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey