Perikardial Sıvıdan İzole Edilen Hücrelere Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF-2) Etkisinin Analizi


SÖNMEZER D., TOPRAK G. , DÜZLER A. , LATİFOĞLU F.

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, vol.20, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35414/akufemubid.654177
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering

Abstract

Perikardiyal sıvı (PF) heterojen bir hücre topluluğuna sahiptir. Bu hücrelerden biri de mezenkimal kök hücre özelliği taşıyarak başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan mesotelyal hücrelerdir. Bu hücrelerin sayısı doku hasarıyla birlikte artarak büyüme faktörleri (VEGF, FGF-2, PDGF, TGF-b) ve ekstrasellüler matriks (ECM) moleküllerini sentezleyerek doku/organda meydana gelen hasarın onarımında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada mesotelyal hücrelerin hücre kültür ortamına FGF-2 (basic fibroblast growth factor)’ nin eklenmesiyle mesotelyal hücrelerin vasküler doku oluşumuna etkisi incelenmiştir. Bu amaçla büyüme faktörü eklenmiş ve büyüme faktörü eklenmemiş olan kontrol grubu hücrelerinin birinci ve beşinci günlerdeki ışık mikroskobu görüntüleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu görüntüler ve görüntü histogramları kullanılarak Hjorth parametreleri olan mobilite, aktivite ve komplekslik özellikleri, çarpıklık, basıklık ve entropi değerleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Birinci ve beşinci günlerde FGF-2 eklenen ve eklenmeyen kültürdeki hücrelerin görüntülerinden hesaplanan özniteliklerin gruplar arasındaki farklılığı değerlendirmek için istatistiksel analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre birinci günde iki grup arasında ve beşinci günde iki grup arasında bağımsız örneklem t testi ve Mann-Whitney U testi neticesinde anlamlı farklılıklar olduğu (p < 0.05) görülmüştür. Doku hasarının giderilmesi için gerekli olan ECM bileşenleri ve büyüme faktörlerini sentezleyebilen mezotelyal hücrelerin literatürde yaygın olarak kullanılan mezenkimal kök hücreye alternatif olarak kullanılabileceği bu ön çalışma ile ortaya konulmuştur.