Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.693-722, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.693-722

Özet

ÖZET

Bu çalışmanın konusunu, modern ceza muhakemesi hukukunda maddi gerçeğe ulaşılması için bilimsel delil aşamasına geçilmesi ile önem kazanmış olan beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması kurumu oluşturmaktadır. Zira Kanun’daki eksikliklere ve uygulamadaki eleştirilere rağmen hukukumuzda ilk defa düzenlenmiş ve hukuk devletinin hayata geçirilmesinde önemli bir düzenleme olmuştur. Çalışmanın amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu’na beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması kurumunun getirilmesi sonrasında oluşan durumun ortaya konulmasıdır. Böylece Türk Ceza Adaleti Sisteminde beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması bakımından bir değerlendirme yapılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ceza Muhakemesi, Maddi Gerçek, Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması, Bilimsel Delil.

ABSTRACT

The subject of this study is the institution of physical bodily examination and taking sample which is gained importance with the phase of scientific evidence in order to reach the material facts in the modern criminal procedure law. Despite of deficiencies in the law and criticisms in practice, which is arranged for the first time in our law and has been an important regulation in the rule of law. The paper aims to present physical bodily examination and taking sample in view of the situation arising from Criminal Procedure Code, which is in all intents and purposes, an attempt to realign, it is argued, CPC with the Turkish Criminal Justice System.

Keywords: Criminal Procedure, Material Fact, Physical Bodily Examination, Taking Sample, Scientific Evidence.