Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme: Arnold Talbot Wilson, Loyalties Mesopotamia, (1914-1917), A Personal and Historical Record, Oxford Üniversitesi Yayınları, Birinci Cilt, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Oxford 1936, 340 sayfa.


Creative Commons License

KARTIN C.

Tarihin Peşinde (The Pursuit of History), sa.12, ss.397-413, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Kitap İncelemesi
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Tarihin Peşinde (The Pursuit of History)
  • Sayfa Sayıları: ss.397-413

Özet

Arnold Talbot Wilson, İngiltere’de dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitimin ardından Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Irak’ı işgal etmesi ile başlayan süreçte Bağdat’a atanan ilk sivil komiserdir. Onun Loyalties Mesopotamia, (1914-1917), A Personal and Historical Record başlıklı çalışması kendisinin 1914-1917 tarihleri arasında Irak’taki anılarına dayanmaktadır. Çalışmada; Basra, Kurna başta olmak üzere İngiltere’nin bölgede nasıl bir işgal planına sahip olduğunu, bölgeyi işgal ettikten sonra ise bölgedeki düzeni nasıl inşa ettiğini açıklanmaktadır. Bu çalışma İngiltere’nin bölgede planladığı uzun soluklu planın kodlarına sahiptir. Çalışmada verilen nüfus istatistikleri ve coğrafya ile ilgili bilgiler, bu açıdan düşünülmelidir.

Çalışmada bir çok İngiliz yetkilinin özellikle asker kökenli olanların resimlerine yer verilmiş, ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda Irak’ta öldürülen İngiliz personelin nerede, ne zaman ve kimler tarafından öldürüldüğü de liste halinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Arnold Talbot Wilson, İngiltere, Irak, Basra, Türkler.

Arnold Talbot Wilson borned in England. After he had a good education in England after the First World War began with the invasion of Iraq in Baghdad in the process he was assigned to the first civilian commissioner. He was first person for Baghdad Civil Commissioner. Loyalties Mesopotamia, (1914-1917), A Personal and Historical Record based on Wilson’s memory between 1914-1917. In this study; Basra, Basin, especially in the area of ??how an invasion of England with plans that occupied the region in the region after the order was explained that how to build that. Study have planning a long-term plan is to code for England. The study provided information on demographics and geography, should be considered from this point of.

Study have lots of fotography for English person -especially soldier person-. During First World War the British personel killed in Mesopotamia, where, when and by whom was killed was also presented in a list in this study.

Key Words

Arnold Talbot Wilson, England, Mesopotamia, Basra, Turks.