8. Sınıflara Alternatif Enerji Kaynaklarının Mühendislik Dizayn Metodu ile Öğretimi


MARULCU I., Mercan Höbek K.

Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER), no.9, pp.41-58, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main purpose of this study is to create instructional materials for alternate energy 
resources topic as an example. The research was conducted in two rural area middle schools 
in a southern province in 2013. The experimental group included 44 students and the 
control group included 52 students. The experimental group took engineering-design based 
alternate energy resources lessons while the control group took textbook-based alternate 
energy resources lessons. The Alternative Energy Sources Achievement Test (AESAT) was 
used as both pretest and posttest for both the groups. According to the results, it was 
concluded that engineering design method can also be an effective wasy to teach science.
Bu çalışmanın temel amacı örnek teşkil etmesi açısından mühendislik dizayn yaklaşımına 
uygun alternatif enerji kaynakları ile ilgili etkinlik planları oluşturmaktır. Araştırma 2013 
yılında Güney illerinden birinde iki köy okulunda uygulanmıştır. Deney grubunda 44 
kontrol grubunda ise toplam 52 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubuna alternatif enerji 
kaynaklarıyla ilgili mühendislik dizayn yöntemi kullanılarak geliştirilen etkinlikler, kontrol 
grubuna ise aynı konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mevcut ders kitabındaki 
etkinlikler uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına geliştirilen Alternatif Enerji 
Kaynakları Başarı Testi (AEKBT) öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Elde edilen 
bulgulara gore mühendislik dizayn yöntemi ile de etkin biçimde fen öğretimi yapılabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır.