Aile İşletmelerinde Örgüt Kültürü: Büyük Ölçekli Aile İşletmeleri İle Küçük Ölçekli Aile İşletmelerinin Örgüt Kültürü Açısından Kıyaslanmasına Yönelik Olarak Kayseri’de Bir Uygulama


AKDOĞAN A. A. , Oflazer S.

3. Aile İşletmeleri Kongresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2008, ss.3-18

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.3-18

Özet

Aile işletmelerini kendi içlerinde çeşitli açılardan sınıflandırarak incelemek aile işletmeleri yazınına önemli katkılar sağlayacaktır. Aile işletmelerinin başarısında etkili önemli faktörlerden 
birisi olarak örgüt kültürü, girişimcinin ve ailenin iş üzerindeki etkisine dayalı olarak farklılaşması ve rekabet aracına dönüşebilmesi nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada aile işletmeleri büyük ölçekli ve küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere sınıflandırılmış ve işletme büyüklüğü itibarıyla örgüt kültürü açısından farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar genel olarak kültürün temel ve alt boyutları açısından ortalamaların, büyük ölçekli aile işletmeleri için, küçük ve orta ölçekli aile işletmelerine göre daha yüksek olduğunu gösterse de, ortalamalar arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlı çıkmamıştır. Ancak kuruluş yılı itibarıyla ve sektörel açıdan kültürün boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.