KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET


YEĞRİM V. K.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.22, ss.455-494, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.455-494

Özet

      Bireyler doğumdan ölüme kadarki süreçte belli bir saygınlığa sahiptirler. Bu saygınlık öldükten sonra geride bıraktığı hatırası üzerinde devam eder. İşte bu alan, yapılacak hakaretamiz fiillere karşı hem 2005 öncesi hem de sonrasında kanuni düzenleme ile koruma altına alınmıştır. Kanuni düzenleme ile kişi hürriyetleri arasında yer verilen kişinin hatırasına hakaret suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Gıyapta ölünün hatırasına hakaret, tamamen ya da kısmen ceset veya kemiklerin alınması veya bunlar üzerinde tahkir edici fiillerde bulunulması seçimlik hareketleri oluşturmaktadır. Yine bu suçun kovuşturulması şikayete tabi olduğu için şikayet kurumunun nasıl işletileceği sorunu da açıklanmaya çalışılacaktır.

Individuals have respectability from birth and until their’s death in the process. This respectability continues on the memories they left behind after death. Here this area has been protected against insulting acts by legislation regulations both before 2005 and after. With these legal regulations, insult the memory of dead which is in the chapter of individuals freedoms is an alternative moving offense. Insult the mem- ory of person in absentia, receiving totally or partly of the body or bone else, abu- sive acts on these constitute alternative acts. Again, due to the prosecution of these crimes are subject to complaint, the problem of how to run institution of complaints will be tried to be explained.