The Problem of Identity, The Search for the Self-consciousness and the Reflections of Hegelian Philosophy on Razumov in Conrad's Under Western Eyes


SÜMBÜL Y.

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.37, no.1, pp.127-135, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.127-135

Abstract

The aim of this article is to display the problem of identity and the 
search for self-consciousness, in Hegelian terms, intensively experienced by 
Razumov in Under Western Eyes by the famous Polish-born English novelist 
Joseph Conrad. In the novel, written in the light of Conrad?s own experiences in 
the past, the process of identity acquisition is examined in terms of Hegel?s 
theories of self-consciousness, dialectics and master-slave relationship. This 
process begins with Razumov Sidorovitch?s, an ordinary, reserved and passive 
university student in autocratic Russia, opening up to the external world and the 
occurrence of changes in his personality.
Razumov?s relationships first with his friend Victor Haldin, later with the 
government officers and lastly with the revolutionary circle and Victor?s family 
members in Geneva shape his identity and lead him to self-consciousness. The 
constant struggle between two opposite ideas or groups generates a dialectical 
process of development in the society, especially in the personality of Razumov. 
Bu yazının amacı ünlü Polonya asıllı İngiliz yazar Joseph Conrad?ın 
Under Western Eyes (Batılı Gözler Altında) adlı romanındaki başkarakteri 
Razumov?un yoğun olarak yaşadığı kimlik problemi ve ünlü Alman filozof 
Hegel?in deyimiyle özbilinç arayışını gözler önüne sermektir. Conrad?ın kendi 
geçmişindeki tecrübelerinden etkilenerek yazmış olduğu bu romanda, Rus 
otokratik hükümeti döneminde sıradan, içine kapanık ve pasif bir üniversite 
öğrencisi olan Razumov Sidorovitch?in dış dünyaya açılması ile başlayan 
kimlik edinme süreci, bu sürecin getirdiği kişilik değişiklikleri Hegel?in 
özbilinç, diyalektik ve efendi-köle ilişkisi bağlamlarında değerlendirilebilir. 
Razumov?un önce arkadaşı Victor Haldin, daha sonra hükümet yetkilileri, 
son olarak da Cenevre?de bulunan devrimci kesim yandaşları ve Victor?un ailesi 
ile girdiği ikili ilişkiler onun kimliğinin şekillenmesi ve özbilince ulaşmasını 
sağlamıştır. Birbirine zıt görüşler ya da kişilerin sürekli olarak çatışması 
toplumda, özellikle de Razumov?un kişiliğinde diyalektik bir gelişme süreci 
meydana getirmektedir.