Burdur yöresindeki sığırlarda cryptosporidiosis’in Real Time PCRyöntemi ile araştırılması ve cryptosporidium izolatlarının molekülerkarakterizasyonu


YILDIRIM A. , ADANIR R., İNCİ A. , YUKARI B. A. , DÜZLÜ Ö. , ÇİLOĞLU A. , ...Daha Fazla

18 Ulusal Parazitoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye