Burdur yöresindeki sığırlarda cryptosporidiosis’in Real Time PCRyöntemi ile araştırılması ve cryptosporidium izolatlarının molekülerkarakterizasyonu


YILDIRIM A., ADANIR R., İNCİ A., YUKARI B. A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., ...More

18 Ulusal Parazitoloji Kongresi, Turkey, 5 - 09 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes