Tarımsal Atıkların Alternatif Değerlendirme Yöntemleri: Biyogaz Üretimi


Karaman S., Gökalp Z.

II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.675-685

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.675-685

Abstract

Dünya nüfusunun hızla artması, çoğu sınırlı olan mevcut kaynakların sürekli azalmasına neden olmaktadır. Enerji gereksiniminin önemli kısmının sağlandığı fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olmasına karşın, enerji tüketim oranları gün geçtikçe artmakta, daha fazla enerjiye gereksinim duyulmaktadır. Kaynakların uygun şekilde kullanılması, yenilenmesi veya bu azalan kaynaklar yerine yeni kaynakların hizmete geçirilmesi amacıyla fosil kaynaklar yerine yenilenebilir alternatif kaynak arayışı sürmektedir. Hayvansal ve bitkisel atıklarından biyogaz üretimi de son yıllarda üzerinde en çok durulan ve araştırılan konular arasındadır. Enerji gereksinimi ve gübre açığının giderilmesinde katkıda bulunulacağı düşünülen çevre dostu biyogaz üretimi, tüm dünyada alternatif enerji potansiyeli olarak geniş uygulama alanı bulmuştur. Bu nedenle biyokütlenin enerji üretiminde değerlendirilmesi konusu önem kazanmıştır. Bu çalışmada biyokütle yetiştiriciliğinin potansiyeli ve önemi hakkında bilgiler verilmiş ve biyokütlenin enerji üretiminde değerlendirilme olanakları ele alınarak öneriler getirilmiştir.