Cyclic Soft Groups and Their Applications on Groups


Creative Commons License

Aktas H., Ozlu S.

SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Özet

Devirli grup ve bir grubun mertebesi kavramları iyi bilinen kavramlardır. Biz bu çalışmada soft grubun mertebesini, soft kümenin kuvvetini, soft grubun kuvvetini ve bir grup üzerinde devirli soft grup kavramlarını verdik. Ayrıca klasik gruplarla devirli soft gruplar arasındaki ilişkileri araştırdık.

In crisp environment the notions of order of group and cyclic group are well known due to many applications. In this paper, we introduce order of the soft groups, power of the soft sets, power of the soft groups, and cyclic soft group on a group. We also investigate the relationship between cyclic soft groups and classical groups.