PROJE OKULLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİ BOYUTUYLA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Hamurcu H., Özkan T.

15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Kayseri’de bulunan proje okullarında ve proje okulu olmayan okullarda görev yapan öğretmenlerin, etkili okul çerçevesinde okulları hakkında görüşlerinin incelenmesi ve okulların okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, okul ortamı ve eğitim-öğretim süreci ve veli boyutunda etkililik özelliğinin belirlenmesi amaçlamıştır. Çalışmanın modelini nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem oluşturmaktadır. Desen olarak açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 yılında Kayseri’de bulunan proje ortaokul ve lise, proje olmayan ortaokul ve lisede kadrolu olarak çalışan 536 öğretmen; çalışmanın nitel kısmını ise sadece proje okullarında çalışan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmanın nicel kısmında Abdurrezzak ve Uğurlu (2019) tarafından geliştirilen “Etkili Okul Ölçeği”; nitel kısmında ise araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmı SPSS ile nitel kısmı ise içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre branş, cinsiyet, hizmet süreleri, okul türü değişkenlerine göre “Etkili Okul Ölçeği” nin bütün alt boyutlarında puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Proje okulları lise kademesinde en etkili okul olarak belirlenirken, proje ortaokulları da okul etkililiği açısından lise ve proje okulu olmayan ortaokullardan daha etkili okul olarak belirlenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında ise Proje Okullarının etkili okul olarak değerlendirilebileceği, bunun yanı sıra yabancı dil öğrenimi, sosyal aktiviteler gibi çeşitli açılardan da desteklenmesi gerektiği öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Proje Okul, Etkili Okul