Türkiye’deki Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüklerinde Görev Yapan Yönetici Personelin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi


BELTEKİN E., ULUCAN H.

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 15 - 18 Kasım 2017