(1-(2,5-Dimetoksibenzilidenamino)-2-tiyokso-4-p-tolil-1,2-dihidropirimidin-5-il)(p-tolil)metanon Bileşiğinin Sentezi Ve Katalitik Aktivite Uygulamaları


ASLAN H. G. , KÖKBUDAK Z. , AKKOÇ S.

AVRASYA 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 15 Kasım - 17 Ekim 2019