Araç Rotalama Problemi İçin Yeni Bir Yazılım Tasarımı


Babayiğit B., Yıldız K.

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, no.1, pp.514-517

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.514-517
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Kombinasyonel optimizasyonun en önemli problemlerinden olan araç rotalama problemi belirli sayıda müşteriye sabit

bir başlangıç noktasından çıkan araçlar ile minimum maliyet oluşturacak şekilde hizmet verme temeline dayanmaktadır.

Günümüzde firmaların artan rekabet ortamında müşteri memnuniyetini sağlamaları önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak

etkin bir araç rotalama, taşıma maliyetlerini azaltırken müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Literatürde

araç rotalama problemi çözümü için çok sayıda çözüm yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar kesin, sezgisel ve metasezgisel çözüm

yöntemleri başlıkları altında sıralanmaktadır. Araç rotalama problemi NP-Zor problemler sınıfında yer almaktadır. Problemin bu

sınıfta yer almasının temel sebebi zorluk derecesinin eklenen her düğüm ile üstel olarak artması ve büyük ölçekli problemlerde

makul bir zaman dilimi içerisinde kesin çözüme ulaşılma zorluğudur. Bu nedenle tüm çözüm uzayında etkili bir araştırma

yapmak için yazılım programlarından yararlanmak gerekmektedir. Bu çalışmada C# yazılım dili ile oluşturulmuş yeni bir Araç

rotalama problemi yazılımı tanıtılmaktadır. Oluşturulan veri havuzunun bu alanda yapılacak çalışmalar için kaynak teşkil etmesi

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda geliştirilen yazılım ile çeşitli algoritmaların problemler üzerinde denenebilmesi ve son

kullanıcıya algoritmaların performansını yansıtan bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Görsel öğelerle desteklenen arayüzde

kullanıcılar oluştuurlan alt rotalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaktadır.