DOĞUMEVİNDE ÇALIŞAN EBELERİN MANEVİ SPİRİTÜEL BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ


ERENOĞLU R., BAŞER M.

1.Uluslararası Ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 24 - 26 Kasım 2016