ada flep yaşamında perivasküler areolar dokunun rolü ve arteriovenöz fistülün venöz flep yaşamına etkisinin değerlendirilmesi


ÖZYAZGAN İ.

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, cilt.5, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: Türk Plastik Cerrahi Dergisi

Özet

Bu çalışma ratların inferior epigastrik venöz ada fleplerinde perivasküler areolar dokunun rolünü araştırmak ve arteriovenöz fistül aracılığıyla venöz basıncın artırılarak flep yaşamına olan etkisinin değerlendirilmesi için yapılmıştır. Beş flep grubu çalışıldı. Grup-1: Kompoze greftler, Grup-2: İnferior epigastrik ven ve perivasküler areolar dokusu olan venöz flepler Grup-3: İskeletize inferior epigastrik veni olan venöz flepler Grup-4: Yalnız perivasküler areolar doku pediküllü flep Grup-5: İskeletize venöz fleplerde arteriovenöz fistül oluşturulması. Tüm grupların yarısında fleplerin tabandan beslenmesi silikon tabaka kullanılarak engellendi.Grup-1'de tüm flepler nekroze oldu. Grup-2'de 17 flep, grup-3'de 13 flep, grup-4'de 6 flep ve grup-5'de 17 flep canlı kaldı. Grup-2 ve 5'de en yüksek yaşama elde edildi. Grup-4 ve 3'de sırasıyla daha az flep yaşamı tesbit edildi. Bu çalışma perivasküler areolar dokunun ve nabız basıncının ratlardaki venöz ada flep yaşamını artırdığını desteklemektedir.