Hibrit olarak alüminyum ve demir elektrotlar kullanarak elektrokoagulasyon prosesleri ile sulu çözeltilerden salisilik asit gideriminin araştırılması


Özyonar F., Gökkuş Ö.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.479-486, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu  çalışmada,  elektrokoagulasyon  prosesiyle  sulu çözeltilerden  önemli  ve  yaygın  olarak  kullanılan  bir mikrokirletici sınıfına giren ve ilaç etken maddesi olan sulu çözeltilerden  salisilik  asittin  giderimi  araştırılmıştır. Elektrokimyasal  arıtma  proseslerinde  yaygın  olarak kullanılan  arıtma  prosesleri  elektrokoagulasyon  ve elektroflotasyon teknikleridir. Elektrokimyasal proseslerde proses verimini belirleyen en temel değişkenlerden birisi, kullanılan  elektrot  materyalinin  cinsidir.  Bu  çalışmada elektrokoagulasyon  prosesiyle hibrit  olarak  demir  ve alüminyum  elektrot  kombinasyonu  kullanılmıştır. Elektrokoagulasyon  prosesine  etki  eden  parametrelerden akım  yoğunluğu,  başlangıç  pH,  elektroliz  süresi  ve elektriksel  iletkenliğin  etkisi  salisilik  asit  giderim  verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla elektrokoagulasyon (EC)  prosesinde  akım  yoğunluğu  20  A/m2 ve  100  A/m2 değerinde, başlangıç pH 5-8, Elektroliz süresi 2-50 dakika, elektriksel  iletkenlik  250-1000  µs/cm  aralığında  ve elektrotlar  monopolar  paralel  (MP-P)  bağlantı  türünde bağlanarak  sulu  çözeltilerden  salisilik  asit  giderme verimleri incelenmiştir. En  yüksek giderme  verimi pH 6, Akım yoğunluğu 80 A/m2, çözelti iletkenliği 750 µs/cm, ve Elektroliz  süresi  40  dakika  olarak  elde  edilmiştir.  Bu işletme şartlarında %91.4 Salisilik asit giderimi, 0.8 kg/m3 çamur oluşumu ve 1.34 $/m3 işletme maliyeti bulunmuştur.