Çocuk Hastada Entübasyon Travmasına Bağlı Olarak Gelişen Temporomandibular Eklem Fibröz Ankilozu: Tanı ve Tedavi


SOYLU E. , AKBULUT N., BEKAR E., TÜMER M. K. , ALTAN A., AKBULUT S.

24. Uluslararası TAOMS Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2017