İnnovatsionnıye tehnologii i metodı obuçeniya v sovremennom professional'nom obrazovanii: Osobennosti funktsionirovaniya gosudarstvennıh yazıkov v bilingval'noy srede


Tanasheva T.

Materialı Mejdunarodnoy Nauçno-praktiçeskoy konferentsii, Nalchik, Rusya, 11 Aralık 2013, ss.116-117

  • Basıldığı Şehir: Nalchik
  • Basıldığı Ülke: Rusya
  • Sayfa Sayıları: ss.116-117