Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Hedefleri ve Mesleğe Yönelik Tutumları (Career Goals and Attitudes of Tourism Guidance Students towards the Profession)


Creative Commons License

Çeşmeci N. , Çalışkan N., Özsoy A.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.2, pp.852-869, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21325/jotags.2020.584
  • Title of Journal : Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  • Page Numbers: pp.852-869

Abstract

In parallel with the development of tourism sector in Turkey, there has been a significant increase in the number and quota of institutions which providing tourism guidance education. Despite this increase, a limited number of studies carried out to determine tourism guidance students' career goals and attitudes towards the profession. The purpose of this study is to determine the individual career goals of the students who receive tourism guidance education at the bachelor's degree and to examine their attitudes towards the profession of tourist guiding. Data were collected from 268 students and analyzed with Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests. As a result of the study, it was found that the vast majority of students targets a career in the tourism sector and is willing to perform the profession of tourist guiding. In addition, it was determined that the students who willingly chose the department of tourism guidance, who had previous work experience in the sector, who guide as apprentice during their internship period and who have career goals in tourism sector have more positive attitudes towards the profession.

Türkiye’de, özellikle son 15-20 yıllık dönemde gelişen turizm sektörü ve artan turist sayısına paralel olarak, üniversitelerdeki ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde rehberlik eğitimi veren kurumların sayısında ve kontenjanlarında da ciddi bir artış olmuştur. Bu artışa rağmen, turizm rehberliği öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve mesleğe yönelik tutumlarını belirleyebilmek amacıyla sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma ile lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin bireysel kariyer hedeflerinin tespit edilerek, rehberlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda turizm rehberliği eğitimi alan 268 öğrenciden veri toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun turizm sektöründe bir kariyer hedeflediği ve turist rehberliği mesleğini yapmaya istekli oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, turizm rehberliği bölümünü isteyerek seçen, daha önce sektörde çalışma deneyimine sahip olan, stajları esnasında apranti olarak tura çıkan ve turizm sektöründe kariyer hedefi olan öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.