Yapay Sulak Alanlarda Atık Su Arıtmada Kullanılan Filtre (Substrat) Malzemeleri Ve Sucul Bitkiler


Gökalp Z., Tas I.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2296

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2296
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Doğal arıtma sistemleri olarak da anılan yapay sulak alanlar günümüzde özellikle kırsal kesimde evsel atık suların arıtımında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özel olarak tasarlanmış havuzlarda filtre malzemesi ve sucul bitkileri kullanarak doğal sulak alanlarda gerçekleşen fiziko-kimyasal ve biyolojik süreçleri taklit etmek suretiyle atık sulardan kirletici unsurların gideriminde kullanılan sistemlerdir. Enerji gerektirmeyen, kalifiye işgücüne ihtiyaç duymayan düşük maliyetli sistemler ülkemiz kırsal kalkınma stratejilerinde kırsal kesimde atık suların arıtılmasında öncelik verilmesi gereken sistemler olarak tanımlanmaktadır. Yapay sulak alanlarda filtre malzemesi olarak toprak, kil ve kum gibi doğal malzemeler, zeolit veya pomza gibi işlenmiş materyaller, uçucu kül veya yüksek fırın cürufu gibi atık materyaller kullanılmaktadır. Atık sulardaki temel kirletici parametrelere ve kirletici konsantrasyonlarına bağlı olarak bu malzemeler çoğu zaman birkaç tanesinin karışımı şeklinde kullanılmaktadır. Filtre malzemesi yanında sucul bitkiler de yapay sulak alanlarda kirletici gideriminde kullanılmaktadır. Tasarlanan sistem türüne göre yapay sulak alanlarda tümüyle suyun altında yaşayanlar, su üstünde yüzenler ve toprağa köklenip gövde ve yaprakları suyun veya filtre malzemesinin üzerinde duranlar olmak üzere üç grup sucul bitki türü kullanılmaktadır. Bu çalışmada yapay sulak alanlarda kullanılabilecek filtre malzemeleri ile sucul bitkiler hakkında bilgi verilmiş ve kirlilik giderimindeki rolleri ve fonksiyonları işaret edilmiştir.