KAMU TÜKETİM HARCAMALARI İSTİHDAM İLİŞKİSİ:OECD ÜLKELERİ İÇİN DİNAMİK PANEL EŞİK ETKİ ANALİZİ


Creative Commons License

Altıntaş H. , Alancıoğlu E.

EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR, Ahmet ŞİT,Cebrail TELEK, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.63-82, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gazi Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.63-82
  • Editörler: Ahmet ŞİT,Cebrail TELEK, Editör

Özet

Bu çalışmada, 15 OECD ülkesi için 1995-2015 yılları arasında kamu

tüketim harcamaları ile istihdam arasındaki arasındaki doğrusal

olmayan ilişkiyi, geniş bir panel veri seti altında, endojen bağımsız ve

eşik değişkenleriyle doğrusal olmayan eşik değerine izin veren dinamik

bir panel eşik modeli kullanarak değerlendirdik. Çalışmada değişkenler

arasındaki ilişki Hansen (1999) tarafından geliştirilen panel eşik regresyon

modeli ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, kamu tüketim

harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığına

ve kamu tüketim harcamaları için tek eşik değer (16,8) bulunduğuna

dair güçlü kanıtlar sunmaktadır.

Buna göre incelenen ülke grubunda istihdam açısından en uygun

kamu tüketim harcama oranı %16,8 olarak tahmin edilmiştir. Kamu tüketim

harcama oranı %16,8 seviyesinin üzerine çıktığında; kamu tüketim

harcamaları, istihdamı negatif (-0,88) 16,8 değerine eşit ve altına indiğinde

ise yine negatif (-0,76) etkilemektedir. Bu sonuçlar, Fouladi

(2010), Feldman (2010), Feldman (2006), Christopoulos ve Tsionas (2002)

ve Monacelli vd. (2010) çalışmalarında elde edilen sonuçlarla paralellik

göstermektedir.