Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersine Bir Bakış


YALÇINKAYA E. , TALAS M.

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 Mart 2018